onsdag 15. oktober 2008

Kveldsbønn


Alf Larsens dikt, Kveldsbønn ble første gang utgitt i 1946 og er - naturlig nok - senere blitt ett av hans mest siterte dikt. For dette diktet inneholder det hele: Hans innlevelse i naturen, hans gjennomarbeidede form, hans åndelige forankring. I dette heftet bringer vi diktet, og belyser det med utdrag fra brevvekslingen omkring utgivelsen for mer enn et halvt århundre siden." (Fra omslaget på heftet Kveldsbønn - møte med Alf Larsens diktning. Privat trykk ved Barthold A. Butenschøn, distribuert av Andresen & Butenschøn AS, 2000). Heftet gjengis med tillatelse fra utgiveren Hans B. Butenschøn. Se heftet

Ingen kommentarer: