mandag 19. oktober 2009

Alf Larsen som antisemitt - debatt (2009-2018)

"Norsk litteraturs største antisemitt", skriver Jan Erik Ebbestad Hansen om Alf Larsen i Morgenbladet 9. oktober; "An­tro­po­so­fen Alf Lar­sen var ikke bare an­ti­se­mitt. Et et­ter­latt ma­nu­skript do­ku­men­te­rer at han var norsk lit­te­ra­turs stør­ste an­ti­se­mitt i det ty­ven­de år­hund­re."

"Alf Larsens antisemittisme sprang ut av hans antirasistiske holdninger", skriver Cato Schiøtz og Ragnar Ytrehus i Alf Larsens Litterære Stiftelse" under tittelen "Antinazist og antisemitt" i Morgenbladet 16. oktober.

"- Framstillingene av forfatteren og antroposofen Alf Larsen må nå suppleres, sier Cato Schiøtz etter funnet av Larsens sterkt antisemittiske manuskript «Jødeproblemet»." (Klassekampen 15. oktober)

Følg saken:

Ingen kommentarer: