søndag 7. mars 2010

Alf Larsen og antisemittismen

Bjørn M. Moen gjør seg noen betraktninger omkring Alf Larsen etter omtalen i Morgenbladet sist høst, der det ble avslørt at Larsen på sine eldre dager gav uttrykk for sterkt antisemittiske holdninger; "Før krigen kritiserte Larsen nazistenes pogromer på det skarpeste i sitt tidsskrift Janus, men etter 1945 kalte han jøden ”rotten i menneskeheten” (sic). Hva var skjedd med ham, hva i alle dager foregikk i den mannens hode?" Artikkelen er tidligere publisert i tidsskriftet Libra 4/2009. 

Ingen kommentarer: