mandag 18. januar 2010

Alf larsens forhold under krigen utredes nærmere

Alf Larsens litterære stiftelse stiller et stipend til rådighet for å få belyst nærmere Alf Larsens forhold under krigen. En foreløpig avtale er gjort med Cand. Philol. Henrik Jørgensen, som tidligere har skrevet hovedoppgave om Alf Larsen. Det er hensikten at resultater fra studien skal foreligge i løpet av våren 2010.

Ingen kommentarer: