lørdag 12. desember 2009

Rem- / Bjørneboe-debatten oppsummert


"I boken sin oppfylte Tore Rem alle de krav man kan stille til en vitenskapelig biografi. I den påfølgende debatten ble han lokket ut på glattisen." Slik oppsummerer Trond Berg Eriksen høstens debatt i essayet "Ta dem, svina!" i Morgenbladet 11. desember 2009.

Ingen kommentarer: