søndag 21. mars 2010

Det Jan-Erik Ebbestad Hansen ikke skriver – en kommentar til debatten om Alf Larsen


"Det har nylig pågått en debatt i Morgenbladet som i korte trekk handler om Alf Larsen som antisemitt. I denne debatten har det vært lite rom for nyanser, og det betyr at den jevne leser sitter igjen med et bilde av Alf Larsen som en forfatter hvis intensjon hovedsakelig var å fremme antisemittiske synsmåter, intet mer. Det er beklagelig at dette er det eneste som skal bli stående igjen etter en forfatter som i sin samtid ble regnet som en av de helt store", skriver Henrik Jørgensen i denne artikkelen. Artikkelen er tidligere publisert i tidsskriftet Libra 4/2009.

Ingen kommentarer: