lørdag 7. januar 2017

Jødene - nazistenes læremestre?

Jan Erik Ebbestad-Hansen om "Antisemittismen i norsk antroposofi". I Arr Idéhistorisk tidsskrift nr 3-4 2016 ( http://www.arrvev.no/katalogen/meningen-med-livet ). Selve artikkelen er ikke digitalt tilgjengelig.

Ingen kommentarer: