tirsdag 15. november 2011

Alf Larsens antisemittisme

Det finnes antisemittiske tekster blant dikteren Alf Larsens etterlatte skrifter. I forbindelse med Bjørneboe/ Rem-debatten høsten 2009, ble dette gjort kjent for offentligheten gjennom et essay i Morgenbladet av idéhistorikeren Jan Erik Ebbestad Hansen. Han erklærte ved dette tilfelle Alf Larsen for norsk litteraturs største antisemitt. Størstedelen av tekstene det her refereres til, er samlet og redigert til et verk med tittelen Jødeproblemet, et verk Ebbestad Hansen hevder Larsen selv anså som et hovedverk! Det er imidlertid vanskelig å forstå en slik uttalelse sett i lys av at Jødeproblemet aldri ble utgitt. Les mer av Henrik Jørgensens artikkel i Libra nr 3 2011

Ingen kommentarer: