mandag 7. november 2011

Fredningen på Rød

På Alf Larsens Tjøme står naturfredning mot friluftsliv: ”Bare de to ord sammen ”naturfredet” og ”friluftsområde” er jo en åpenbar selvmotsigelse”, skriver Larsen. - ”Der hvor publikum kan ferdes ”fritt” der er ingenting mer fredet, men alt er ufredet: trær og busker, lyng og gress, fugler og dyr. Alt blir før eller senere tråkket ned, ribbet og skamfert, jaget og forstyrret.” Les mer av Ragnar Ytrehus sin artikkel i Libra nr 3 2011

Ingen kommentarer: