tirsdag 15. november 2011

Alf Larsen og Æresretten

Formålet med denne artikkelen er å gi et bidrag til vurderingen av Alf Larsens forhold under krigen, med hovedvekt på den såkalte "Æresretten". Æresretten ble oppnevnt av Den norske Forfatterforening i 1945, og hadde som oppgave å ta stilling til norske forfatteres holdning til okkupasjonsmakten og vurdere om det var grunnlag for kritikk, eventuelt eksklusjon. Les mer av Cato Schiøtz sin artikkel i tidsskriftet Libra nr 3 2011

Ingen kommentarer: