tirsdag 15. november 2011

Alf Larsens Nattetanker

I 1959 utga Dreyers Forlag boken Nattetanker av Alf Larsen. Boken representerer en helt spesiell samling korttekster, ikke dikt og heller ikke aforismer, men refleksjoner, innsikter og erfaringer fra et langt og levd liv, gjennomsyret av den metafysiske streben, som er så markant hos Alf Larsen. Les mer av Cato Schiøtz sin artikkel i tidsskriftet Libra nr 3 2011

Ingen kommentarer: