tirsdag 5. februar 2013

"Raseidealer er menneskehetens forfall"

Om antroposofien og anklagene om antisemittisme. Med et essay av Cato Schiøtz: Antroposofi og antisemittisme - situasjonen i Norge og om Alf Larsen spesielt. Utkommet på Antropos Forlag, 2012. Mer om utgivelsen på forlagets nettsider.

Ingen kommentarer: