onsdag 15. oktober 2008

Alf Larsen-tekst i høringsbok til ny norsk salmebok


Eide forlag har fått i oppdrag å utgi Den norske kirkes nye salmebøker og liturgi. I den forbindelse skal det først utgis en salmebok på høring med de nye salmene som foreslås tatt med i den nye liturgien. Salmen "O Gud, ha takk for lys og luft", med tekst av Alf Larsen (fra diktet Kveldsbønn) og toner av Trond H.F.Kverno er foreslått å bli med i den nye samlingen.

Ingen kommentarer: