tirsdag 11. november 2008

Alf Larsen : I vindens sus


«Det er gaaet en halv Snes Aar siden Alf Larsen sidst udgav en Bog. Hans første store og vægtige Samling Digte, Vinterlandet, gav ham Plads blandt hans Generations bedste Digtere. Alf Larsen har siden da levet meget isoleret paa en lille Ø – hans nye store Bog er dybt mærket af denne Ensomhed», skriver Christian Rimestad i danske Politiken.

Ingen kommentarer: