lørdag 8. november 2008

Alf Larsen : Ung(e) digter(e)

1909 er året da Alf Larsen, under pseudonymet Alf Ingebrekt, presenterer seg som dikter. Høydepunktet er da han bidrar i antologien Unge Digtere, utgitt i København. Hans bidrag er prosateksten «En Skitse i Graat», samt diktene Rovise, Oldingen i Skærene og Suprema nox. Redaktører for antologien er Hans Ahlmann, Kai Friis-Møller og Axel Juel.

Ingen kommentarer: