torsdag 31. mai 2012

Nye gravskrifter

Bjørn M Moen har nylig utgitt en bok om gravskrifter, der han siterer flere av Alf Larsens "Gravskrifter fra Tjøme kirkegård" (fra diktsamlingen En tangkrans, 1959), samt to strofer av diktet "Øens Kirkegård" (fra diktsamlingen Indgangen, 1915). Se forlagets nyhetsbrev om boken Gravskrifter.

Ingen kommentarer: