onsdag 2. januar 2013

Larsen mer digitalt tilgjengelig

Det aller meste, inkludert Larsens første bok fra 1912, er nå digitalt tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets tjeneste bokhylla.no. Se oversikt et stykke ned i høyre kolonne for de enkelte verker.

Ingen kommentarer: