lørdag 11. januar 2020

De feiret jul sammen på Tjøme

Jada, de feiret jul sammen, Wildenveys og Larsens. Utvilsomt markante motsetninger.” Ordene tilhører Tom Lotherington og falt i forbindelse med et intervju i KULT for 20 år siden. “ Som diktere var de såpass jevnbyrdige og samtidig så forskjellige at de kunne anerkjenne hverandre», skriver Lotherington. Det viser seg at de to har mye felles. Forholdet de to dikterne imellom har vært lite utforsket. Blant dem som har berørt forholdet er Lotherington i sin biografi, Camilla V. A. Hellern i en hovedoppgave og Wildenveys datter Lillian i sin bok om faren. (docx-format)

Ingen kommentarer: