fredag 5. juni 2020

André Bjerke og Alf Larsen: Æresretten og rettsikkerheten

"I nærværende innlegg skal vi i detalj behandle dommene mot Andre Bjerke og Alf Larsen og søke å påvise at dommene er basert på klare feil. Vi skal videre søke å påvise at den behandling som er foretatt av Fløgstad m.fl. er overfladisk og apologetisk i forhold til Bjerke og Larsen. I boken finner man ingen drøftelser av de sentrale problemer som disse dommene reiser. I del 2 skal vi behandle dommen over Andre Bjerke. I del 3 skal vi behandle dommen over Alf Larsen." Av Cato Schiøtz.

Ingen kommentarer: