fredag 4. desember 2020

Ufullstendig om æresretten

Cato Schiøtz svarer Trond Solvang som skrev artikkelen «Æresretten av 1945 - hva betyr det å beklage en historisk urett?» i Nytt norsk tidsskrift nr. 2/2020.

Ingen kommentarer: