torsdag 16. oktober 2008

Om litteratur og antroposofi - i Litteraturhuset


Mer enn 150 publikummere samlet seg tirsdag 14. oktober i Litteraturhuset i Oslo for å høre Cato Schiøtz og Petter Norman Waage foredra og kommentere om temaet litteratur og antroposofi. Bak arrangementet stod Antroposofisk Selskap i Norge, Antropos Forlag og Forum Berle. Se omtale i Antropost 2008-8 / Se programmet. Foto: Litteraturhuset

Ingen kommentarer: