onsdag 15. oktober 2008

Vegetasjon og flora på Rød og Dirhue

Sommerene 1973-75 tilbragte Kjell Hernes på Rød og Dirhue for å kartlegge området botanisk i forbindelse med en hovedfags-oppgave. På grunn av fredningen var området lite slitt av badegjester og besøkende, og Hernes fant en svært variert flora. Deler av oppgaven ble historisk preget, fordi fredningen i sin tid var grunnlaget for at Universitetet i Oslo fikk området til forskning. Vi har gjort tilgjengelig deler av oppgaven, fra hhv. Del 1 og Del 2. Arbeidet resulterte også i en artikkel i Natur i Vestfold, 1979. [Alt publisert med forfatterens tillatelse]

1 kommentar:

Sigurd Anders Svalestad sa...

Linkene til innhold i Kjell Hernes' oppgave virket ikke.

Sigurd Anders Svalestad