mandag 8. desember 2008

Nasjonalbiblioteket overtar Alf Larsen-materiale

Tirsdag den 10. desember 2008 overtok Nasjonalbiblioteket arkivet etter Alf Larsen fra Alf Larsens Litterære Stiftelse. Arkivet omfatter anslagsvis 15 hyllemeter materiale. Opphavsretten til materialet forblir hos stiftelsen. Materialet kan fritt kopieres, siteres og publiseres uten tillatelse fra rettighetshaver. Nasjonalbiblioteket kan fritt digitalisere materialet og gjøre det tilgjengelig på sine nettsider. Materialet vil bli tillatt lest på Spesiallesesalen under Håndskriftsamlingens vanlige regler for sikkerhet. Arkivet er registrert i Håndskriftsamlingens katalog, Hanske, som Ms.fol. 4274.

Ingen kommentarer: