lørdag 13. desember 2008

Om Alf Larsen i Tjuma 2008


I årets utgave av Tjøme historielags årsskrift, Tjuma, inngår en omfattende artikkel som tar for seg Alf Larsen og hans virke på og for Tjøme. Artikkelen er kalt For Tjømes ve og vel. Årsskriftet ble omtalt av Svein Døvle Larssens i Tønsbergs Blad 23. desember 2008

Ingen kommentarer: