søndag 12. september 2010

Ny bok : Poetisk territorium


Hva er det i diktet og dikteruniverset som gir den poetiske kvaliteten? I denne boken utforsker Rolf Vige dette spørsmålet i 18 artikler. Boken tar for seg diktning som spenner fra Goethe og Baudelaire via Ivar Aasen og Ibsen til Wildenvey, Alf Larsen, Gunnar Reiss-Andersen og Olav Aukrust. Mer om boken på (nye) Dreyer forlags nettsider.

Ingen kommentarer: