søndag 28. november 2010

"Kveldsbønn" med i ny bok


"Mange er de som har opplevd spor av den levende Gud i sitt liv. Noen har evnet å uttrykke sine erfaringer i ord, poesi, kunst, musikk, slik at også andre kan få et blikk inn deres religiøse virkelighet. Denne boken gjengir et utvalg av slike tekster, samlet av den kjente NRK-veteranen Helene Freilem Klingberg.” (Fra forlagets omtale av boken Jeg ser hans spor. Gudslengsel og gudstro i litteraturen. Luther / Dreyer 2010).

Ingen kommentarer: