onsdag 29. desember 2010

"Nytt" Alf Larsen-materiale


En "ny" kasse med papirer etter Alf Larsen blir nå gjennomgått for å få en oversikt over materialet, som ihvertfall skriver seg fra tiden mellom 1948 og 1955, ut fra det vi kan se av enkelte tidfestede dokumenter. I god Alf Larsen-ånd er det et sammensatt materiale med dikt, natte-tanker og enkelte lengre tekster. Blant annet er det en del mindre dikt / kortprosa der han skriver om sin barndoms øy Hudø.

Ingen kommentarer: