tirsdag 9. april 2013

Noen notater fra Skåne

Fra "Poetiska strøvtåg i Vilhelm Ekelunds landskap. En sommarodysse med Algot Werin":

"Vi for ... Till Stehag, dær Vilhelm Ekelund føddes den 14 oktober 1880. Stehag ... ær belaget næra Ringsjøn, just dær slætten i søder møter skogen från norr." Werin er vokst opp i samme trakt som Ekelund. Han traff aldri Ekelund, "... jag var faktisk lite rædd før att møta honom. Han va ju kænd før sin otillgænglighet. ... En orsak till min rædsla va också att jag hade skrivit om honom och hans bøcker och visste att han sællan eller aldrig gillade sina recensenter och kritiker".

I Hassle ligger Ekelunds barndomshjem, "... næra Rønneholms slott, alldeles innvid den stora mossen som genomskæres av Rønneå. Hemmet och faderns smedja finns inte kvar men dæremot Hassle gamle skole, dær Ekelund fick sin førsta undervisning. ... Vilhelm var fjorton år då fadern læmnade smedjan i Hassle och med familjen flyttade till Lund. Men minnet av "det lundrika leende Ringsjølandet" och Søderåsens bokskogar gick som en kællåder in i hans poesi."

... "Den andra stora naturopplevelsen før Ekelund ble havet, som gav en ny, stark stimulans åt diktarn. Den kan dateras till en vårdag år 1900 då han sto oppe på Stenshuvud och såg ut øver Østersjøn. Upplevelsen ær fasthållen i diktsamlingen Syner, vars inledningssång heter Till Skønheten." ... "I sina dikter låter han oss se havet, træden och bergets mørka stup, men det  væsentlige ær inte sceneriet utan helhetssynen "utan slut och grænsar" och den stora stillheten som spænner sina vingar om betraktaren och fyller honom med andakt. Under det øvervældigande intrycket av de syner som så øppnade sig føddes Ekkelunds kærlek till det skøna." ... "En vændpunkt i Ekelunds liv intræffade under rekonvalescensen efter en svår sjukdom som drabbade honom vid årsskiftet 1912-13. Han befann sig då i Køpenhamn.

(Fra: Litteræra strøvtåg. En antologi i ord och bild utgiven av Sydsvenska Kraftaktiebolaget sammanstælld och redigerad av Carl-Bertil Holmberg. Malmø 1970)

I Ekelund-samlingen på UB ved Lunds universitet er det fra perioden 1912-13 ti brev / kort fra VE  til AL. I samme samling er det fra 1912 til 1931 12 brev / kort fra AL til VE.

Stolpe & Ekelund: brev fra StSt til VE 06.02.47: St skriver at han har skrevet på en bok om Ekelund i 15 år, men pga uenighet vedr noe kritikk vil han nå helst kaste det på peisen istedet for å utgi som bok. + "Jag ser med undran på et fenomen som Richard Hejll, vars plats vill vare en asyl, men før edere person och edert værk kommer jag alltid hysa samma kænsler av tacksamhet och aktning."

Ekelund bodde i Helsingborg, på den plassen hvor biblioteket nå ligger - i kvartalet ovenfor havnen.

Spørsmål: hvordan er brevene fra Ekelund til Alf Larsen kommet til Ekelundsamlingen - de burde vel vært i Larsen-samlingen?

I Svedala kommun, Skåne. Landshøvding Thage Thott ble friherre i 1778. TT gjorde i 1805 Skabersjø slott til fideikomiss. Da han i 1807 ble greve het det i grevediplomet at Skabersjø skal anses som Thottske ættens grevskap. Siste fideikomissarie ved Skabersjø ble Løjtnanten greve Otto Thott (1917-1989), etter hans død ble fideikomissen avviklet. Vi har vært rundt Skabersjø slott. På postkasser stod både navnet Thott og Trolle. Eies nå av Skabersjø gods ab.

"Med port genom huset och gamla kanaler
Lyss Skabersjø ennu till jaktens signaler
Sjælv kungen i nåder far dit från sitt slott
Och skjuter fasaner med grevarna Thott"

AB Skabersjø industrier. "... Et føretag før framstællning av basprodukter inom livsmedels- och skogsindustri". 4500 hektar. "att godset blivit aktiebolag er blant annat en anpassning infør framtiden. Fideikomissen er avskaffade och lever ett halvliv under en øvergangsperiod. Vid næsta arvskifte får inte eldste sonen hela den fasta egendomen. Han ærv halften och læmnar andre hælften till sina syskon. Med aktiebolag slæpper man da dela upp Skabersjø ..." (Åkermark / Erikson: Skånska slott och hærresæten. Bonniers)

Noen av Elisabeth (Thott) Treschows brev til AL er skrevet fra Skabersjø.

Kan AL ha vært her noengang?

Ca 15 av Elisabeth Treschows brev til AL er skrevet fra Lydeslund gård (i Bjuv). I dag er huset utleid som bolig, jorden drives trolig av andre. Vi har vært der, har bilder.

Kan AL ha vært her?

Hjalmar Ekstrøm: f 19/12 1885 i Stehag, Skåne (i likhet med både Ekelund og Werin). Død 27/12 1962 i Helsingborg. Diakon, skomaker og mystiker. Bodde det meste av sitt liv i Helsingborg. (Vi så hans hus i Østre strandgatan 3). Ekstrøms boksamling er bevart på Sigtunastiftelsen (skal være søkbart via wikipedia). Blant Ekstrøms venner nevnes på Wikipedia Vilhelm Ekelund og Richard Hejll.

K S Svenson har skrevet om Ekelund. Bodde også i Helsingborg: Carl X Gustafs gata 48, vi så leiegården.

Carl Richard Hejll f 16/10 1889 død 25/12 1963. Fil kand og forfatter, bosatt bla i Lund og Helsingborg. Giftet seg i 1911-12 med Anna Maria f Nilsson, født 1889 død 1962, begge ligger på kirkegården i Landskrona. Fikk to sønner Bengt og Paul. Sistnevnte skal ha gitt Hejll / Ekelund-brev til Lund UB.

I Nationell arkivdatabas NAD er det 14 brevforekomster på R Hejll, ingen av disse til / fra Larsen el Ekelund.

Spørsmål: hvor er evt. brev til / fra Larsen / Hejll å finne?

Nær 50 brev til AL skrevet fra Adamsberg, Rimbo

Baron Magnus Lagerbielke. Sønnen er tidl friherre, nå greve dr juris Gustaf Lagerbielke, gift med Cecilia Engel 14 april 1962 i St Jacobs kyrka i Stockholm. Larsen invitert (ref arkivet) Og trolig vært flere ganger på besøk, feiret bla sin 80-årsdag her. Nå GL som har stedet.

Gustaf Otto Adelberg (1883 - 1965) svensk forfatter og antikvar. Har skrevet om Ekelund (Om det personligt andeliga 1907). Felles bekjent av Larsen og Ekelund.

Ingen kommentarer: