søndag 3. januar 2016

Dikterens siste vilje

Det nærmer seg 50 år siden Alf Larsen døde, tirsdag 12. desember 1967. Med det var et langt livs virke i kunstens tjeneste over. Hans gjerning spente vidt: dikt, essays, aforismer, polemikk, politikk. Les mer om dikterens siste vilje (fra tidsskriftet Kult ... nr. 6/2015)

Ingen kommentarer: