mandag 15. februar 2016

Den litterære salong - og litt om Alf Larsen

Den litterære salong er - eller var - et fenomen av fransk opphav i tiden før den franske revolusjon. En forløper finner vi allerede i 1500-tallets Paris. En utvalgt del av byens overklasse samlet seg for å «holde salong», konversere om litterære begivenheter eller hva som helst, hjemme hos noen. Etter hvert deltok også kunstnere og intellektuelle. Salongene ble gjerne avholdt i relativt små rom, for å lette den intime konversasjonen. Den litterære salong er i randsonen mellom det offentlige og det private, og man kan si at salongene bidro til utviklingen av et offentlig rom. Les mer om den litterære salong - og litt om Alf Larsen (fra tidsskriftet Kult ... nr. 1/2016)

Ingen kommentarer: