mandag 15. februar 2016

Soga om Olav Sletto og Alf Larsen

Tidlig på 1950-tallet oppstod en kort, intens og nær kontakt mellom forfatterne Olav Sletto og Alf Larsen. Larsen hadde fattet interesse for Slettos romanverk «Soga um Røgnaldfolket», og la ned et stort arbeid for å i hvert fall gjøre sitt til at omverdenen ble oppmerksom på Sletto. De to hadde nær sagt parallelle livsløp, Sletto ble født ett år før Larsen og døde fire år før ham. De fikk begge Statens kunstnerlønn  i 1960. Les mer av soga om Olav Sletto og Alf Larsen (fra tidsskriftet Kult ... nr. 1/2016)

Ingen kommentarer: